<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling torsdag den 7. marts 2019

Skrevet mandag d. 11. februar 2019

Hjerteforeningen Langeland indbyder hermed medlemmer af Hjerteforeningens samt andre interesserede til generalforsamling:

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 på Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing i Frivillighuset.

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning til orientering
  • Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse på valg er:

Bodil Nyborg (modtager genvalg)

Ruth Zoega (modtager ikke genvalg)

Kirsten Jungsgaard (modtager genvalg)

  • Valg af suppleant
  • Evt.

Vel mødt!

Indkomne forslag indsendes inden 1.marts 2019, til formanden kju@live.dk

På bestyrelsens vegne

Kirsten Jungsgaard

Formand