<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling torsdag den 5. marts 2020

Skrevet lørdag d. 11. januar 2020

Hjerteforeningen Langeland indbyder hermed medlemmer af Hjerteforeningens samt andre interesserede til generalforsamling:

Torsdag den 5. marts kl. 19.00 på Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing i Frivillighuset.

Vi får besøg af sygeplejerske Charlotte Munkholm fra Hjerteforeningen holder oplæg om ‘Livet med Atrieflimmer’.

Der serveres kaffe, the og kage.

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning til orientering
  • Bestyrelsen fremlægger regnskabet til orientering
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse
  • Valg af suppleant
  • Evt.

Vel mødt!

 

På bestyrelsens vegne

Kirsten Jungsgaard

Formand